FRIT 3. PAKET GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ (FRIT-KFW-CW-03) SONUÇ BİLDİRİMİ

16.8.2022

FRIT 3. PAKET GENÇLİK VE SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ 
(FRIT-KFW-CW-03) 

İdaremizce 03.08.2022 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen; AB Mali İmkan Kapsamında FRIT II Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle “Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi” Çerçevesinde GKAS’in gençlik ve spor tesislerine erişimini artırmak amacıyla “FRIT 3. Paket Gençlik ve Spor Tesisleri Yapım İşi (Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş)”  ihalesi için değerlendirme süreci tamamlanmış olup;  FİBA HALI MED. TEM. İNŞ. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. ne (KDV Hariç) 164.000.000,00-TL(YüzaltmışdörtmilyonTürkLirası) bedel ile ihale edilmiştir.16.08.2022

Not: Değerlendirme süreci tamamlanmış olduğundan talep edilmesi halinde diğer isteklilerin Teminat Mektupları iade edilebilecektir.