1. PAKET SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ SONUÇ BİLDİRİMİ FRIT-KFW-CW-01

27.5.2022

İdaremizce 09.05.2022 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen; AB Mali İmkan Kapsamında FRIT II Fonu Bünyesinde KfW Yürütücülüğü İle “Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi” Çerçevesinde GKAS’in gençlik ve spor tesislerine erişimini artırmak amacıyla 1. Paket Spor Tesisleri (Futbol Sahası ve Tenis Kortu) Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman İllerinde toplam 12 Tesis Yapım İşi ihalesi için değerlendirme süreci tamamlanmış olup;  AYK YOL YAPI İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. na (KDV Hariç) 147.250.000,00 TL (Yüzkırkyedimilyonikiyüzellibin TürkLirası) bedel ile ihale edilmiştir.

Not: Değerlendirme süreci tamamlanmış olduğundan talep edilmesi halinde diğer isteklilerin Teminat Mektupları iade edilebilecektir.