3-İhale Daire Başkanlığı

İhale Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 a) İhaleleri planlamak,

 b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ikincil mevzuat çerçevesindeki ihalelere ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 c) Metraj ve keşif, yaklaşık maliyet hazırlamak veya hazırlattırmak,

 d) Genel Müdür ve Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.