FRIT II “KORUNMASIZ GENÇLERİN DAHA İYİ VE KAPSAYICI SPOR VE GENÇLİK ALTYAPISIYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ” 3. YÖNLENDİRME KOMİTE TOPLANTISI YAPILDI 

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısıyla Güçlendirilmesi Projesi”, mülteci yoğunluğunun yüksek olduğu 12 ilde, Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKaS) gençlerin, Türk toplumu ile sosyal uyumunu geliştirilmeye katkıda bulunma hedefi doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılı Ekim ayı itibariyle başlayan projede plan ve uygulamaya yönelik etaplar adım adım hayata geçirilirken, projenin başlangıcından itibaren periyodik olarak gerçekleştirilen yönlendirme komitesi toplantılarının 3.sü düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ün başkanlığındaki toplantıya, Alman Kalkınma Bankası (KfW) temsilcileri, Avrupa Birliği Delegasyonu yetkilileri, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı temsilcileri, projede yer alan 12 İl’in Gençlik ve Spor İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmaları, Alman Kalkınma Bankasını temsilen Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Belediye ve Sosyal Altyapı Başkanı Arne Gooss, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanvekili Angel Gutierrez Hidalgo, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı temsilen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarında, projenin tamamlanarak hedefine ulaştırılmasının taşıdığı öneme vurgu yapılarak, kaydedilen ilerlemeler üzerinde duruldu. İlgili kurumların süreci yönetmek adına büyük bir gayret gösterdiğine işaret edilirken, global krizden kaynaklanan inşaat maliyetlerindeki artışın bütçede yarattığı sorunların çözümünde karşılıklı iş birliği ve anlayışın kilit noktası olacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Bozkurt, katılımcılara, projenin genel işleyişi ve inşaat sürecine ilişkin bilgiler aktardı. Projede ilerleme oranının %38’e ulaştığını belirten Bozkurt, ihale süreçlerinde gelinen noktaları ve önümüzdeki 6 aylık periyoda ilişkin hedefleri paylaştı. Bozkurt, 4.ihale paketine ilişkin olarak da ek kaynak ihtiyacına dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Ali Güneş, görevli birimler tarafından hazırlanan İletişim ve Görünürlük Planı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki 6 aylık süreçte planlanan aktiviteler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç Politikaları ve Projeler Dairesi Başkan Vekili Gizem Gözalıcı ise maliyet artışlarının projenin ihale süreçleri üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiye değinerek ilave fon ihtiyacına dikkat çekti.

Toplantının son bölümünde söz alan Avrupa Birliği Delegasyonu ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) temsilcileri, projenin hedefi doğrultusunda taşıdığı önemin bir kez daha altını çizerek, çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da verimli şekilde ilerleyeceğine olan inançlarını dile getirdiler.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, proje paydaşlarının konuşmaları sonrasında genel bir değerlendirmede bulundu. Yapılan planlamaların, proje kapsamındaki illerde büyük beklentiler oluşturduğunu vurgulayan Ersöz, süreç içinde ortaya çıkan zorlukları aşma noktasında, şartların olgunlaşmasını beklemenin doğru olacağını; ancak projeyi tamamlama hedefinden de sapılmaması gerektiğini kaydetti.

Toplantının kapanış konuşmaları bölümünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof.Dr. Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesis yatırımları hakkında bilgi verdi. Projenin tamamlanması yönündeki kararlılıklarını ifade ederek, bunun hem ulusal hem de uluslararası bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, kapanış bölümünde son sözü alarak, yol haritasını 3. ihale paketinin tamamlanması ve sonrasında değerlendirme süreci olarak açıkladı. Ersöz, projenin tamamlanması yönündeki hassasiyetlerini bir kez daha vurgulayarak, ilave destek ve kaynak anlamında Türkiye’nin ihtiyaçlarının dikkate alınması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.