Türkiye’deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Programı FRIT II fonu kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde Bakanlığımız, “Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi” sözleşmesini imzalamış, 25 milyon Avroluk fon tahsis edilmiş, Cumhurbaşkanlığı Makamının onayıyla 2020 yılı Ekim ayı itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında, 4 yıllık süre zarfında 12 ilde (Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa) toplam 28 adet olmak üzere Spor salonları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, gençlik kampı ve tenis kortları yapılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında hali hazırda; proje uygulama birimi oluşturulmuş, asil ve yedek listedeki tesisler için nihai yer değişiklikleri ve tespitleri yapılmış, proje müşavirlik hizmetleri için firma ile sözleşme imzalanmış, iletişim ve görünürlük planı hizmetleri için ihaleler yapılmış ve sözleşmeler imzalanmıştır. 2022 yılı içerisinde, proje illeri ve ihale türlerine göre gruplandırılmalar yapılmış ve gruplandırılan yapım işlerinin ihale süreçleri planlanmıştır.

2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı
Proje başlangıcından itibaren periyodik olarak gerçekleştirilen yönlendirme komitesi toplantılarının ikincisi 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Toplantıda açılış konuşmaları, AB Türkiye Delegasyonunu temsilen Türkiye’deki Mülteciler Mali Yardım Aracı Bölüm Başkanı Libor CHLAD, Alman Kalkınma Bankasını temsilen Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Belediye ve Sosyal Altyapı Başkanı Arne GOOSS, Bakanlığımızı temsilen Bakan Yardımcımız Halis Yunus ERSÖZ tarafından yapıldı. 

Açılış konuşmalarında, 2021 yılı içerisinde planlanan aktivitelerin proje uygulama ekibi ile birlikte başarılı bir şekilde yürütüldüğü, yaşanan gecikmelerin yeni düzenlemeler ile projeyi etkilemeyecek şekilde organize edildiği ve 2022 yılında yapımına başlanacak olan tesisler ile birlikte projenin beklenen hedeflere ulaşılacağı ifade edildi. COVID-19 ve varyantlarından etkilenmeden projenin sonuçlandırılması temennilerinde bulunuldu. Bunun yanı sıra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan ekonomik süreçler ve mülteci yoğunluğu göz önüne alınarak planlama yapılması gerekliliğine değinildi. Sürecin birlikte ele alınması ve AB mali yardımının ve dayanışmanın artırılarak sürdürülmesi konusunda görüşler ifade edildi.

Toplantı programına Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Kaçar, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet DİLSİZ, Sosyal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Ali GÜNEŞ, ilgili birim amirleri ve uzman personel, proje uygulama birimi çalışanları, projenin uygulanacağı illerden Gençlik ve Spor İl Müdürleri katılım sağladı.
Toplantıda, projenin mevcut durumunu, ihale süreçlerinde gelinen noktalar ve önümüzdeki 6 aylık süreçte yapılması planlana proje ilerlemeleri katılımcılara aktarıldı. 

Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanı Ali GÜNEŞ, Birimlerince hazırlanan İletişim ve Görünürlük Planı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki 6 aylık süreçte planlanan aktiviteler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Programın son bölümünde söz alan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet DİLSİZ, Gençlik ve Spor Bakanlığının tesis yatırımları hakkında bilgi verdi; mevcut kurumsal kapasitenin güçlü olduğunu, FRIT II projesi bütçesinden çok daha büyük yatırımların Bakanlığımızca yapıldığını, projenin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlayacaklarını ifade ettiler. Bununla birlikte FRIT III kapsamında, mevcut kurumsal kapasitenin yeni projelerin yürütülmesi için de yeterli olduğu ifade edildi. 

Bakan Yardımcımız Halis Yunus ERSÖZ toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak altyapı ve spor tesisleri yapımı konusunda kabiliyetin yeterli olduğunu, projenin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanacağını ifade etti. Yeni iş birliklerine açık olduğumuzu belirterek ve katılımları için herkese teşekkür ederek konuşmalarına son verdi.