Mevzuat Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 191 inci maddesiyle görev ve yetkileri tanımlanarak kurulmuştur.

191 inci maddede sıralanan görevler şunlardır;

a) Bakanlık veya il müdürlüklerinin taşınmazlarına ilişkin her türlü alım, satım, kira, trampa, arsa veya kiralamaları yapmak,

b) Bakanlık veya il müdürlüklerinin gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alma, kiralama, trampa ve kamulaştırmaları yapmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan tesislerin Bakanlık veya il müdürlüklerine tahsisi veya ortak kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek ve kullanım protokollerini yapmak,

ç) Bakanlık veya il müdürlüklerine ait arsa, bina ve tesisleri imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemeler yapmak,

d) Teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ait tesisler için yerel yönetimlere ve federasyonlara teknik konularda destek sağlamak,

Genel Müdürlük şu anda Balgat Ek Hizmet Binasında 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 9 Daire Başkanlığı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.