Ülke: Türkiye

Proje Adı: Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi 

Sözleşme Başlığı: 12 Adet Futbol Sahası ve 1 Adet Tenis Kortu Tesisleri için Tefrişat ve Malzeme Alım İşi

Kredi No./ Hibe No.:IPA 2020/415-364

RFB Referans No.: FRIT-KFW-PE-01.01

 

1. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel MüdürlüğüKorunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerinin karşılanması için KfW Kalkınma Bankası’ndan finansman temin etmiştir, ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü 12 Adet Futbol Sahası ve 1 Adet Tenis Kortu Tesisleri için Tefrişat ve Malzeme Alım İşi sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

2. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü12 Adet Futbol Sahası ve 1 Adet Tenis Kortu Tesisleri için Tefrişat ve Malzeme Alım İşi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir.

3. İhale, KfW satın alma yönergelerinde tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak ulusal rekabetçi ihale usulü ile gerçekleştirilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3c Maddesi hükümlerine göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerinden istisnadır.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesi (c) bendi; “Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmüne amirdir.

4. Ekipman ve malzeme alımı yapılacak illere ve tesislere dair liste aşağıdadır.

 1. Tesis No İl İlçe Mahalle Tesis Türü
  1 Adana Çukurova Kireçocağı Futbol Sahası
  2 Adana Çukurova Kurttepe Tenis Kortu
  3 Batman Merkez Ciğerlo Futbol Sahası
  4 Kilis Merkez Yavuzlu Futbol Sahası
  5 Kilis Elbeyli Elbeyli Futbol Sahası
  6 Mardin Nusaybin Çatalözü Futbol Sahası
  7 Mardin Mazıdağı Poyraz Futbol Sahası
  8 Osmaniye Merkez Cevdetiye Futbol Sahası
  9 Osmaniye Merkez Çardak Futbol Sahası
  10 Hatay Yayladağ Kurtuluş Futbol Sahası
  11 Gaziantep Nizip Dutlu Futbol Sahası
  12 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ferhuş Futbol Sahası
  13 Şanlıurfa Karaköprü Mehmetcik Futbol Sahası

5. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. Değerlendirme tüm ihale kalemleri esas alınarak yapılacak ve en düşük teklifi veren ve Teknik Şartnamede tanımlanan teknik şartları sağlayan İstekli ile sözleşme imzalanacaktır.

6. Teklifin orijinali silinmez mürekkeple veya bilgisayarda yazılacak ve Teklif Sahibi adına imza atmaya yetkili bir kişi tarafından imzalanacaktır. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde Teklif, Ortak Girişimin yetkili temsilcisi tarafından imzalanacaktır.

7. İlgilenen uygun İstekliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste [Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA mesai saatleri içerisinde [09:00 ile 18:00 saatleri arasında]ihale dokümanını inceleyebilir.

8. İlgilenen istekliler, ihale ilan tarihinden itibaren https://yigm.gsb.gov.tr/ adresi 12 Adet Futbol Sahası ve 1 Adet Tenis Kortu Tesisleri için Tefrişat ve Malzeme Alım İşi duyuru kısmından hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler.

9. Tekliflerin en geç 31 Temmuz 2024 tarihi Saat 14:00’a kadar aşağıdaki adrese [T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA]teslim edilmesi gerekmektedir.

10. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler [31 Temmuz 2024 tarihi Saat 14:00]’de aşağıda belirtilen adreste [T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA], İsteklilerin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

11. Tüm tekliflerin beraberinde 500.000,00.-TL (Beş Yüz BinTürk Lirası) tutarında bir Geçici Teminat sunulması gerekmektedir.

12. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Nasuh Akar Mah. 1404 Sok. No:4 Balgat Çankaya / ANKARA

Telefon: 0312 551 72 12

Faks: 0312 551 69 99

Elektronik posta  : moysfritII@gsb.gov.tr

 

 

EK İhale Dökümanları (İndir)

 

NOT: Bu ihaleye ilişkin tüm belgeler, istekliler tarafından 01.07.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında https://yigm.gsb.gov.tr/ web sitesinden indirilebilecek veya yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir.

 Daha fazla bilgi yukarıdaki adresten mesai saatleri içerisinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında alınabilir.